Automatické regály

MÁTL & BULA, spol. s r.o., 664 61 Rajhrad u Brna, Stará pošta 750
tel. 547 424 424, info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz
vybírejte zde

AUTOMATICKÉ VERTIKÁLNÍ SKLADOVÉ SYSTÉMY


Patří do řady technických zázraků minulých desetiletí, kdy si prudký rozvoj ve všech oborech lidské činnosti
vyžadoval vývoj a zdokonalování prostředků, jenž by zvýšily produktivitu práce a nahradily lidskou sílu
s eliminací lidských pochybení. Současně s tím, ve smyslu zefektivnění každé činnosti je vždy kladen velký
důraz na hospodárné využití plošných a prostorových možností každého subjektu.

Řešením je výtahový systém složený z předního a zadního zakladače, mezi kterými je výtahová šachta
s výtahovým strojem. Každá zásuvka s požadovanou položkou je přivážena samostatně. Pro zefektivnění
času, může být systém vybaven tzv. zdvojeným výdejem. Toto řešení znamená vysokou rychlost ukládání
a výběru jednotlivých položek.

Jedná se o modulární systém nabízející velkou řadu sestav a kombinací;

  • je vybaven vlastním softwarem, který má řadu funkcionalit – zamezení manipulace neoprávněnou osobou, absolutní správu uloženého materiálu včetně lokací jednotlivých položek, je schopen pracovat v systému FIFO atd.
  • je adaptabilní na všechny známé firemní a skladové řídící systémy
  • je elegantním řešením nedostatku skladových ploch
  • významným způsobem redukuje nasazení lidské síly
  • v řádu desítek sekund dodá požadovanou položku k výdejnímu prostoru
  • umožňuje variabilitu použití ( každá zásuvka může být využita pro skladování např. tyčového materiálu nebo může být dělena na stovky buněk pro drobné součástky dle potřeb uživatele )
  • systém si sám organizuje umístění zásuvek do zakladače z hlediska výšky uloženého materiálu a tím hospodárně využívá svůj prostor. Současně s tím porovnává celkové zatížení předního a zadního zakladače, aby bylo v přibližné rovnováze a nedošlo k přetížení některého z nich.
  • systém má řadu bezpečnostních prvků, které vylučují možnost úrazu obsluhy
        
Je jisté, že přichází doba, kdy automatický regálový systém bude standardní a neodmyslitelnou součástí každé dobře fungující výroby či skladu. Toto tvrzení opíráme o skutečnost, že tisíce těchto systému již fungují v mnoha zemích, především Evropy a USA.
Naše firma je připravena vám poskytnout poradenskou součinnost při určování vhodnosti typu a sestavy stroje nejvhodnějšího pro váš provoz a jeho následnou realizaci.

Galerie automatických regálů

Automatické regály 01
Automatické regály 02
Automatické regály 03
Automatické regály 04
Automatické regály 05
Automatické regály 06
© 2011  |  MÁTL - BULA, spol. s r.o.  |  Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna  |  +420 547 424 424  |  info@matl-bula.cz